STRIKKEPINNER

Når du kjøper tilbehør fra Du Store Alpakka er du også med på å bidra til flere gode verdikjeder. Vi er opptatt av å handle med dem som tar godt vare på både medmennesker og dyr. Dette gjelder også når vi velger leverandører av knapper og annet utstyr fra Du Store Alpakka.

Strikkepinnene våre produseres på en fabrikk i India. Vi har god kontakt med fabrikkens eiere og vet at de behandler sine arbeidere pent. For eksempel blir de kvinnelige medarbeiderne kjørt og hentet med buss. Det er fordi vi vet at mange har lang vei og vil være sikre på at ingenting vondt skjer med dem på vei til og fra jobb.

Denne ordningen har også en annen positiv side. Tilbringerbussen kjører til faste tider, slik at overtid er en sjeldenhet. Alle mødre, døtre, kjærester og koner har derfor en forutsigbar arbeidsdag og kan være tilstede for familiene sine.

Det er fint å tenke på.